PQube® 3

Power Standards Lab

PQube - CEE Kontor

Hovedtavle
Solheimveien 62A, 1473 Lørenskog


 
Last

Måleverdier

MeterVerdi
L1-L2234.6V
L2-L3233.8V
L3-L1234.8V
L1 (A)18.61A
L2 (A)24.95A
L3 (A)19.81A
N (A)0.0002A
E (A)0.057A
Frekvens49.999Hz
L1-N Spenning Grunnharm.135.7V
L1 Fundamental spenning vinkel0.00deg
L2-N Spenning Grunnharm.135.1V
L2 Fundamental spenning vinkel239.92deg
L3-N Spenning Grunnharm.135.2V
L3 Fundamental spenning vinkel120.18deg
L1 Strøm Grunnharm.18.54A
L1 Current Fundamental Angle14.74deg
L2 Strøm Grunnharm24.84A
L2 Current Fundamental Angle243.48deg
L3 Strøm Grunnharm19.81A
L3 Current Fundamental Angle111.76deg
 
Energi/Effekt

MeterVerdi
EffektTotal8.415kW
L12.409kW
L23.361kW
L32.645kW
Tilsynelatende EffektTotal8.576kVA
L12.525kVA
L23.371kVA
L32.680kVA
Sann EffektfaktorTotal0.98
L10.95
L20.99
L30.98
Reaktiv EffektTotal1.652kVAR
L10.755kVAR
L20.266kVAR
L30.430kVAR
Energi
(siden 2017/06/26)
45.172550MWh
Energi forbrukt
(siden 2017/06/26)
45.345192MWh
Energi generert
(siden 2017/06/26)
-172.640121kWh
Tilsynelatende Energi
(siden 2017/06/26)
47.941MVAh
Reaktiv energi
(siden 2017/06/26)
7.537MVARh
Positiv reaktiv energi
(siden 2017/06/26)
9.955MVARh
Negativ reaktiv energi
(siden 2017/06/26)
-2418.057kVARh
RMS Strøm Peak
(siden 2017/06/26)
1 periode133.05Arms
1 minutt48.70Arms
15 minutt45.76Arms
Effekt Peak
(siden 2017/06/26)
1 periode26.221kW
1 minutt18.125kW
15 minutt16.637kW
Tilsynelatende Effekt Peak
(siden 2017/06/26)
1 periode38.996kVA
1 minutt18.239kVA
15 minutt16.723kVA
 
Klasse A

MeterVerdi
L1 Flimmer PstPinst0.01
PST0.07
PLT0.09
L2 Flimmer PstPinst0.02
PST0.11
PLT0.12
L3 Flimmer PstPinst0.01
PST0.07
PLT0.09
Max 2kHz-9kHz0.03V @ 2.0kHz(L2-E)
Max 8kHz-150kHz0.02V @ 8kHz(L2-E)
THD-V (L1-L2)0.93%
THD-V (L2-L3)0.93%
THD-V (L3-L1)0.98%
TDD-I L11.31%
TDD-I L21.55%
TDD-I L30.97%
V Ubalanse nullsekvens0.00%
V Ubalanse negativ sekvens0.27%
I Ubalanse nullsekvens1.64%
I Ubalanse negativ sekvens20.39%
 
Harmoniske

MeterL1-L2L2-L3L3-L1L1 (A)L2 (A)L3 (A)
H3 0.7V0.2V0.6V1.53A1.49A0.40A
H5 0.9V1.0V1.0V0.33A0.98A0.93A
H7 1.4V1.5V1.5V0.70A0.91A0.80A
H9 0.1V0.1V0.0V0.17A0.35A0.33A
H11 0.8V0.7V0.8V0.50A0.80A0.42A
H13 1.0V0.9V1.0V0.69A0.57A0.35A
H15 0.1V0.1V0.0V0.06A0.09A0.03A
H17 0.3V0.2V0.2V0.34A0.40A0.06A
 
ENV_A

MeterVerdi
Temperatur23.5°C
Fuktighet29.8%RH
Trykk986.46hPa
X Akselerasjon-0.220m/s²
Y Akselerasjon-9.481m/s²
Z Akeselerasjon0.584m/s²
Vektorakselerasjon9.499m/s²
 
 

Data from the PSL PQube® 3 by www.PowerStandards.com