PQube® 3

Power Sensors Ltd.

PQube - CEE Kontor

Hovedtavle
Solheimveien 62A, 1473 Lørenskog


 
Loads

Måleverdier

MeterVerdi
L1-L2233.2V
L2-L3232.7V
L3-L1233.6V
L1 (A)18.28A
L2 (A)17.15A
L3 (A)17.87A
N (A)0.0002A
E (A)0.0000A
Frekvens50.009Hz
L1-N Spenning Grunnharm.134.9V
L1 Voltage Fundamental Angle0.00deg
L2-N Spenning Grunnharm.134.4V
L2 Voltage Fundamental Angle239.96deg
L3-N Spenning Grunnharm.134.6V
L3 Voltage Fundamental Angle120.18deg
L1 Strøm Grunnharm.17.96A
L1 Current Fundamental Angle-15.48deg
L2 Strøm Grunnharm16.74A
L2 Current Fundamental Angle225.27deg
L3 Strøm Grunnharm17.42A
L3 Current Fundamental Angle108.48deg
 
Energi/Effekt

MeterVerdi
EffektTotal6.843kW
L12.330kW
L22.221kW
L32.292kW
Tilsynelatende EffektTotal7.176kVA
L12.466kVA
L22.304kVA
L32.405kVA
Sann EffektfaktorTotal0.95
L10.94
L20.96
L30.95
Reaktiv EffektTotal2.159kVAR
L10.809kVAR
L20.613kVAR
L30.729kVAR
Energi
(siden 2017/06/26)
14338.911133kWh
Energi forbrukt
(siden 2017/06/26)
14683.538086kWh
Energi generert
(siden 2017/06/26)
-344.626923kWh
Tilsynelatende Energi
(siden 2017/06/26)
17223.008kVAh
Reactive Energy
(siden 2017/06/26)
-3072.173kVARh
Positive Reactive Energy
(siden 2017/06/26)
1763.942kVARh
Negative Reactive Energy
(siden 2017/06/26)
-4836.115kVARh
RMS Strøm Peak
(siden 2017/06/26)
1 periode96.98Arms
1 minutt62.96Arms
15 minutt56.26Arms
Effekt Peak
(siden 2017/06/26)
1 periode28.788kW
1 minutt22.107kW
15 minutt20.491kW
Tilsynelatende Effekt Peak
(siden 2017/06/26)
1 periode29.786kVA
1 minutt22.609kVA
15 minutt21.048kVA
 
Klasse A

MeterVerdi
L1 Flimmer PstPinst0.01
PST0.26
PLT0.21
L2 Flimmer PstPinst0.02
PST0.26
PLT0.22
L3 Flimmer PstPinst0.01
PST0.24
PLT0.20
Max 2kHz-9kHz0.02V @ 2.0kHz(L2-E)
Max 8kHz-150kHz0.05V @ 8kHz(L3-E)
THD-V (L1-L2)1.24%
THD-V (L2-L3)1.16%
THD-V (L3-L1)1.26%
TDD-I L11.14%
TDD-I L21.14%
TDD-I L31.27%
V Ubalanse nullsekvens0.00%
V Ubalanse negativ sekvens0.24%
I Ubalanse nullsekvens0.31%
I Ubalanse negativ sekvens4.14%
 
Harmoniske

MeterL1-L2L2-L3L3-L1L1 (A)L2 (A)L3 (A)
H3 0.8V0.2V0.8V1.50A2.38A0.90A
H5 0.9V0.9V0.9V1.05A1.57A2.26A
H7 1.7V1.4V1.8V2.16A0.81A2.38A
H9 0.1V0.2V0.2V0.49A0.59A0.36A
H11 1.8V1.8V1.5V0.99A1.55A1.23A
H13 0.9V1.0V1.2V1.52A0.54A1.06A
H15 0.0V0.1V0.1V0.17A0.11A0.10A
H17 0.3V0.4V0.4V0.20A0.31A0.32A
 
ENV_A

MeterVerdi
Temperatur23.7°C
Fuktighet41.4%RH
Trykk1018.41hPa
 
 

Data from the PSL PQube® 3 by www.PowerSensorsLtd.com